Alcohol

 • 70% gedenatureerde alcohol
 • Voor het reinigen van instrumenten
 • Verwijdert ook parfum-, lijm- of viltstiftvlekken

HeltiQ Alcohol 70% is een gedenatureerde alcohol die je samen met een steriel HeltiQ Gaaskompres gebruikt om instrumenten te reinigen.

Meer informatie

Alcohol

 • 70% gedenatureerde alcohol
 • Voor het reinigen van instrumenten
 • Verwijdert ook parfum-, lijm- of viltstiftvlekken

HeltiQ Alcohol 70% is een gedenatureerde alcohol die je samen met een steriel HeltiQ Gaaskompres gebruikt om instrumenten te reinigen.

Meer informatie

Wat is HeltiQ Alcohol?

HeltiQ Alcohol 70% is een gedenatureerde alcohol die je samen met een steriel HeltiQ Gaaskompres gebruikt om instrumenten te reinigen. Wanneer je geen gaasjes voor handen hebt kan je de alcohol ook samen met een pluk HeltiQ Verbandwatten gebruiken om de instrumenten mee te reinigen. De alcohol is ook geschikt om parfum-, lijm- of viltstiftvlekken mee te verwijderen. HeltiQ Alcohol 70% is ongeschikt voor consumptie.

Inhoud HeltiQ Alcohol
120 ml

Bewaaradvies

Op een koele, goed geventileerde ruimte bewaren.

Toepassing HeltiQ Alcohol

Meer informatie
Wist je dat?

Voor een thuisbevalling een kraampakket noodzakelijk is, maar ook als je van plan bent in het ziekenhuis te bevallen je een kraampakket in huis moet hebben. 

 

Het kraampakket moet zeker 6 weken voor de uitgerekende datum in huis zijn.

Downloads

Wat is HeltiQ Alcohol?

HeltiQ Alcohol 70% is een gedenatureerde alcohol die je samen met een steriel HeltiQ Gaaskompres gebruikt om instrumenten te reinigen. Wanneer je geen gaasjes voor handen hebt kan je de alcohol ook samen met een pluk HeltiQ Verbandwatten gebruiken om de instrumenten mee te reinigen. De alcohol is ook geschikt om parfum-, lijm- of viltstiftvlekken mee te verwijderen. HeltiQ Alcohol 70% is ongeschikt voor consumptie.

Inhoud HeltiQ Alcohol
120 ml

Bewaaradvies

Op een koele, goed geventileerde ruimte bewaren.

Toepassing HeltiQ Alcohol

Om je instrumenten te reinigen gebruik je HeltiQ Alcohol in combinatie met een steriel HeltiQ Gaaskompres.

 

Gebruik voor ieder te reinigen instrument een nieuw gaaskompres. Je kan je instrumenten ook reinigen door de alcohol met een pluk HeltiQ Verbandwatten te gebruiken. Gebruik voor ieder te reinigen instrument een nieuwe pluk verbandwatten.

 

Waarschuwing!

 • Licht ontvlambare vloeistof en damp
 • Veroorzaakt ernstige oogirritatie
 • Verwijderd houden van open vuur en hete oppervlakken.
 • Niet roken
 • In goed gesloten verpakking bewaren
 • Bij contact met de ogen: Voorzichtig afspoelen met water
 • gedurende een aantal minuten
 • Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen
 • Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen
 • Op een goed geventileerde plaats bewaren
 • Koel bewaren
 • Achter slot bewaren
 • Niet voor inwendig gebruik
 • Buiten bereik van kinderen houden
 • In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen
Downloads
Wist je dat?

Voor een thuisbevalling een kraampakket noodzakelijk is, maar ook als je van plan bent in het ziekenhuis te bevallen je een kraampakket in huis moet hebben. 

 

Het kraampakket moet zeker 6 weken voor de uitgerekende datum in huis zijn.