Richtlijnen Het Oranje Kruis

Richtlijnen Het Oranje Kruis

Het Oranje Kruis is de Stichting Koninklijke Nationale Organisatie voor Reddingwezen en Eerste Hulp bij Ongelukken. Het is een onafhankelijk certificerende organisatie op het gebied van Eerste Hulp en heeft als missie om in Nederland kennis en kunde van EHBO te verspreiden.


Toen eind jaren negentig bleek dat de inhoud van de toenmalige verbandsets niet meer aan de behoefte voldeed nam Het Oranje Kruis het initiatief om criteria op te stellen waar de verbandsets aan moesten voldoen. Naast eisen als doeltreffendheid en veiligheid werd ook de gebruiksvriendelijkheid beoordeeld, zodat ze door iedereen gebruikt konden worden.

 

Hierbij werden de volgende 4 sets beschreven:

  • Basisset: Een verbandset voor ongevallen in thuissituaties
  • Verkeersset: Een verbandset voor eerste hulp aan verkeersslachtoffers. 
  • Recreatieset: Een verbandset voor gebruik in een recreatiesituatie. 
  • Verbandset+: Een verbandset die alle bovenstaande sets samenvoegt, de meest uitgebreide versie.


Een verbanddoos die voldoet aan de richtlijnen herkent u aan het logo van Het Oranje Kruis en een goedkeuringsnummer op de verbanddoos.