Bedrijfshulpverlening

Bedrijfshulpverlening

Bedrijfshulpverlening, ook wel BHV genoemd, is de hulp die wordt verleend bij incidenten die de veiligheid en gezondheid van werknemers en andere aanwezigen in het bedrijf kunnen schaden.

 

Het aanstellen van een bedrijfshulpverlener, ook wel BHV’er genoemd, helpt om de veiligheid in het bedrijf te waarborgen. Een BHV’er is een werknemer in het bedrijf die opgeleid is om bij bedrijfsongevallen hulp te verlenen of in geval van nood de werknemers en aanwezige gasten in veiligheid te brengen.

 

Zo zorgt een BHV’er ervoor dat hij de mensen veilig uit een gebouw helpt bij een brand en verleent hij bij een ongeval eerste hulp door bijvoorbeeld te reanimeren of een verband aan te leggen.

 

Aandachtspunten bedrijfshulpverlening

Voor het juist uitvoeren en onderhouden van de kennis van de aangestelde BHV’ers dienen bedrijven de volgende aandachtspunten in acht te nemen:

  • Laat BHV’ers jaarlijks een herhalingscursus volgen
  • Spreid BHV’ers zo veel mogelijk over de verschillende locaties of afdelingen in het bedrijf zodat in geval van een noodsituatie of calamiteit de BHV’er snel ter plaatse kan zijn en snel kan handelen
  • Stel werknemers met een binnendienst functie aan als BHV’er
  • Verplicht werknemers niet om BHV’er te worden, vrijwillige betrokkenheid van de werknemer werkt doorgaans effectiever
  • Om het aanstellen van een BHV’er te stimuleren kan het bedrijf een BHV’er een jaarlijkse vergoeding geven voor deze extra taken