Arbowet en RI&E

Bedrijfsongeval

Ieder bedrijf wordt volgens de Arbowet verplicht gesteld om maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening door binnen het bedrijf één of meer werknemers aan te stellen als BHV’er.

 

Zo kan er altijd direct worden ingegrepen tijdens een brand of bij andere calamiteiten en kan leed en schade bij de werknemers worden voorkomen.

 

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Hoeveel BHV’ers er aangesteld dienen te worden en het soort bedrijfshulpverlening is afhankelijk van de grootte van het bedrijf en de calamiteiten en/of risico’s die voor kunnen komen.

 

Een goed veiligheidsbeleid start met het maken van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Op basis daarvan dient een plan van aanpak geformuleerd te worden. Deze inventarisatie biedt de basis voor een goede bedrijfshulpverlening. De werkgever kan de RI&E zelf opstellen, met behulp van vele goede checklists die hiervoor bestaan, maar kan dit tevens vragen aan de Arbodienst, die hiervoor deskundigen in dienst heeft. Een werkgever die zelf een RI&E opstelt, dient in ieder geval de RI&E te laten toetsen door de Arbodienst. Een werkgever die dat niet doet, kan hiervoor een boete krijgen van de Arbeidsinspectie.

De RI&E bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Beschrijving risico's
  2. Vaststelling prioriteiten 
  3. Concrete maatregelen en voorzieningen